Categories
Uncategorized

Ինչպես փրկել երկրագնդի բնությունը

Շատ դարեր առաջ մարդիկ ապրում էին պարզ կյանքով: Նրանք զբաղվում էին մեզ ծանոթ հողագործությամբ, անասնապահությամբ, հիմնում էին փոքրիկ բնակավայրեր, բրոնզից ու երկաթից պատրաս­տում էին տարբեր գործիքներ, նույնիսկ զենքեր: Անվիճելի է, որ այդ ամե­նը հնարավոր էր իրականացնել միայն բնության բարիքների (հարստության կամ, ինչպես ընդունված է ասել <շահագործման> շնորհիվ):

Անտառային վայրերում ապրող մարդիկ հեկտարներով այրում էին անտառները` այն վարելահողի վերածելու համար, սնվելու համար հավաքում էին վայրի բույսեր, որսում վայրի կենդանիներ: Սակայն բնության վրա մարդու ազդեցության հետևանքներն այդքան էլ զգալի չէին, որովհետև բնությունը կարողանում էր ինքնուրույն «վերականգնել իրեն հասցված փոքրիկ վերքերը»:
Մարդու ազդեցությունը բնական միջավայրի վրա կտրուկ մեծացավ շուրջ 300 տարի առաջ, երբ մեծ թափով սկսեց զարգանալ արդյունաբե­րությունը: Արտադրության աստիճանաբար մեքենայացումը հանգեցրեց նրան, որ մարդիկ սկսեցին ավելի մեծ քանակությամբ բնական հարստու­թյուններ վերցնել բնությունից:

Պատկերացնո՞ւմ ես, որ միայն վերջին 100 տարում մարդիկ երկրի ընդերքից արդյունահանել են այնքան օգտակար հանածո­ներ, որքան մինչ այդ՝ մարդկու­թյան ողջ պատմության ընթաց­քում: Ընդարձակվել են հին քաղաքները, կառուցվել են նորերը, խոշոր արհեստական շի­նություններ՝ արհեստական ջրամբարներ, ցամաքային հաղորդակցության ուղիներ և այլն: Ընդհանուր առմամբ մարդն արդեն կառուցապատել է երկրագնդի այնքան մասը, որը գրեթե 150 անգամ գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը:

Այժմ մարդու ազդեցությունը բնության վրա այնպիսի վտանգավոր չափերի է հասել, որ բնությունը հաճախ ի վիճակի չի լինում ինքնուրույն վերականգնելու իրեն հասցված վնասները: Մարդու կողմից բնության աղտոտման անասելի չափերը արդեն վտանգում են ոչ միայն շատ բույսերի ու կենդանիների, այլ մեր իսկ առողջությունը, նույնիսկ գոյությունը:

Արդյունաբերական տարբեր ձեռնարկություններից արտանետված գազերի քանակը տարեցտարի շատանում է: Այդ գազերը, ինչպես ջերմոցում, «թաղանթի» պես ծածկել են երկրագնդի օդային ավազանը և չեն թողնում, որ Արեգակից ստացված ջերմությունը նորից վերա­դառնա տիեզերք: Ջերմության այդ ավելցուկի պատճառով բևեռային շրջաններում սկսել են հալչել հսկա սառցադաշտերը, որի հետևանքով, ըստ գիտնականների կանխատեսումների, մինչև 60մ կբարձրանա Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը: Համաշխարհային օվկիանո­սի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրով կծածկվեն ծովափնյա լայնարձակ հարթավայրերի հսկայական տարածքներ:
Մենք գիտենք, որ մար­դու և կենդանի օրգանիզմների համար կենսական նշանակու­թյուն ունեցող թթվածին գազը արտադրում են կանաչ բույսերրը: Մթնոլորտի թթվածին արտադրող հիմնական «ֆաբրիկաները» անտառներն են:

Տնտեսության կողմից փայտի պահանջարկը անընդհատ աճում է, դրա համար էլ անընդհատ աճում է նաև հատվող անտառների քանակը։ Մեզ հայտնի է, որ յուրաքանչյուր ծառի աճը տևում է տարիներ, իսկ այն կարելի է ոչնչացնել մեկ ակնթարթում:
Երկրագնդի անտառների կրճատման հետևանքով Աֆրիկայի, Ասիայի անծայրածիր անապատները ընդարձակվում են, անդառնալիորեն ոչնչանում են անտառային արժեքավոր բուսատե­սակները, կենդանիների բնակության վայրերը և այլն:

Մարդու ազդեցությունը բնության վրա այնպիսի չափերի է հասել, որ երկրագնդի բնական միջավայրի բոլոր խնդիրները հիմնավորապես լուծելու համար անհրաժեշտ է միավորել ողջ մարդկության, աշխարհի բոլոր երկրների ջանքերը:
Այդ է պատճառը, որ աշխարհի երկրները, իրար հետ համագործակցելով, իրակա­նացնում են բնապահպանական տարա­բնույթ միջոցառումներ՝

 • կրճատում են մթնոլորտ արտանետ­վող «ջերմոցային» գազերի քանակը,
 • վերականգնում կամ տնկում են նոր անտառներ,
 • կառուցում են գետերի, լճերի և այլ ջրավազանների ջրերը թունավոր նյու­թերից մաքրող կայաններ,
 • բույսերի, կենդանիների և բնական միջավայրի այլ բաղադրիչների պահ­պանության նպատակով հիմնում են բնության հատուկ պահպանվող տա­րածքներ՝ ազգային պարկեր, արգե­լոցներ և այլն
Categories
Մարմնակրթություն

Մարմնակրթություն

Ահա այս հոլովակում ցույց եմ տալիս, թե ինչպես եմ մարզվում։

Categories
Uncategorized

Սասուցի Դավիթը

1

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

2

Էսպես, ահավոր առյուծի նըման,
Սասմա սարերում նստած էր իշխան
Քառասուն տարի։ Քառասուն տարում
«Ա՜խ» չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում.
Բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ,
Էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ։
Սկըսավ մըտածել դյուցազուն ծերը.
— Հասել էն կյանքիս աշնան օրերը,
Շուտով սև հողին կերթամ ես գերի,
Կանցնի ծըխի պես փառքը Մըհերի,
Կանցնեն և՛ անուն, և՛ սարսափ, և՛ ահ,
Իմ անտեր ու որբ աշխարքի վըրա
Ոտի կըկանգնեն հազար քաջ ու դև…
Մի ժառանգ չունեմ՝ իմ անցման ետև
Իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի…
Ու միտք էր անում հըսկան ծերունի։

3

Մի օր էլ՝ էն գորշ հոնքերը կիտած
Երբ միտք էր անում, երկընքից հանկարծ
Մի հուր-հըրեղեն հայտնվեց քաջին,
Ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
— Ողջո՜ւյն մեծազոր Սասմա հըսկային.
Քու ձենը հասավ աստծու գահին,
Ու շուտով նա քեզ մի զավակ կըտա։
Բայց լավ իմանաս, լեռների արքա,
Որ օրը որ քեզ ժառանգ է տըվել,
Էն օր կըմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ։
— Իր կամքը լինի, ասավ Մհերը.
Մենք մահինն ենք միշտ ու մահը մերը,
Բայց որ աշխարքում ժառանգ ունենանք,
Մենք էլ նըրանով անմեռ կըմընանք։
Հըրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից,
Ու էս երջանիկ ավետման օրից
Երբ ինը ամիս, ինը ժամն անցավ,
Առյուծ-Մըհերը զավակ ունեցավ։
Դավիթ անվանեց իրեն կորյունին,
Կանչեց իր ախպեր Ձենով Օհանին,
Երկիրն ու որդին ավանդեց նըրան,
Ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան։

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:                                 մեծահզոր- Հզոր, մեծ զորություն ունեցող:                                                                                Դյուցազուն- քաջազն, քաջազուն
 2.  Բացատրիր կյանքի աշնան օրերը, ծխի պես անցնել, ամպոտ ոտներ, հոգին ավանդել, իր կամքը լինի, զարմով դյուցազուն, անմեռ մնալ արտահայտությունները:

կյանքի աշնան օրերը— կյանքի վերջին տարիները

 ծխի պես անցնել— անհետանալ, վերանալ, կորել, 

ամպոտ ոտներ-երկնքից իջաց

հոգին ավանդել-մահանալ,

 իր կամքը լինի-Աստծո կամոք,

 զարմով դյուցազուն– քաջազուն զարկ, հարված, 

անմեռ մնալ— անմահ մնալ

3. Դուրս գրիր Մհերին վերաբերող տողերն ու արտահայտությունները:

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

ահավոր առյուծի նման, անահ սիրտը դյուցազուն, փառքը Մհերի, մեծազոր Սասմա հսկա.

4. Ինչո՞ւ Մհերը ընդունեց «հուր-հրեղենի» առաջարկը: Կարծիքդ հիմնավորիր:

Քանի որ վստահ էր, եթե ժառանգ ունենար, նրանով անմահ կմնար, և երկիրը անտեր ու որբ չէր մնա և հազար քաջ ու դև չէր կանգնի իր մահից հետո։

5. Մհերի անունից պատմիր այս հատվածը:

Categories
Մայթենի

Գործնական աշխատանք

1Բաց թողած տառերը լրացրու։

Սևանա լճի խնդիրն այսօր հուզում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ մարդու։ Սևանի ջրի մակարդակը տասնյակ տարիների ընթացքում իջել է։ Ջրի կորստի հետ առնչվում են մի շարք այլ հարցեր։ Առանձին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կենդանական աշխարհի պահպանության խնդիրը։ Բնակության անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել նաև Սևանի թևավոր բնակիչների՝ թռչունների համար։

2․Բառերն առանձնացրու ըստ խոսքի մասերի՝ գոյականներ (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), ածականներ (ինչպիսի՞, որպիսի՞), բայեր (ի՞նչ անել)։

Արև-գոյական

երկար-ածական

ծաղիկ-գոյական

ջինջ-ածական

վազել-բայ

բուրավետ-ածական

մեծ-ածական

ժամացույց-գոյական

թրթռալ-բայ

թիավարել-բայ

ջրոտ-ածական

ջրել-բայ

սար-գոյական

մարդ-գոյական

գնալ-բայ

հրաշալի-ածական

վազվզել-բայ

օձ-գոյական

ճկուն-ածական

սողալ-բայ

իջնել-բայ

չխկչխկալ-բայ

սև-ածական

ինքնաթիռ-գոյական

առվակ-գոյական

պայծառ-ածական

գարուն-գոյական

նավակ-գոյական

ոսկեզօծել-բայ

երկաթյա-ածական

3.Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր: Արմատներն ինչո՞վ են միանում:
Մարդամոտ, լուսամուտ, ծնողասեր, գորգագործ, փառատոն:

Մարդ+ա+մոտ

Լուս+ա+մուտ

Ծնող+ա+սեր

Գորգ+ա+գործ

Փառ+ա+տոն

Արմատները միանում են ա հոդակապով։

4.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներն ընդգծիր:

Ամպոտ, քարոտ, օդային, անշնորհք, դժգոհ, հեռավոր, բարություն, գրավոր, անորոշ, տհաճ:

Օրինակ՝

մայրություն — մայր + ություն

անամոթ — ան + ամոթ:

ամպոտ — ամպ + ոտ

քարոտ — քար + ոտ

օդային — օդ + ային

անշնորհք-ան + շնորհ + ք

դժգոհ — դժ + գոհ

հեռավոր — հեռ + ավոր

բարություն- բար + ություն

գրավոր — գր + ավոր

անորոշ — ան + որոշ

տհաճ — տ + հաճ

Categories
Հայրենագիտություն

Իմ խոհանոցը

Պատրաստում եմ ամերիկյան փանքեյք։

Categories
Հայրենագիտություն

Իմ այգին

Ձեզ եմ ներկայացնում իմ այգին։

Categories
Uncategorized

Тест

 1. Определи род.

Мама-женский род

Стол-мужской род

Сад- мужской род

Папа- мужской род

Дети-множественное число

Сестра- женский род

Дом- мужской род

Мальчик- мужской род

Девочка- женский род

Отец- мужской род

Метро-средний род

Бабушка- женский род

Волосы- множественное число

Книга- женский род

Сладкоежка- женский род

Муж- мужской род

Дедушка- мужской род

Ножницы- множественное число

Ученик- мужской род

Фото- средний род

Жена- женский род

Ученица- женский род

Стул- мужской род

Обжора- женский род

Врач- мужской род

Документ- мужской род

Листья- множественное число

Студент- мужской род

Собака- женский род

Журнал- мужской род

Школа- женский род

Кошка- женский род

Соня- женский род

Одеяло- средний род

Портрет- мужской род

Брат- мужской род

Мать- женский род

Класс- мужской род

Парк- мужской род

Жена- женский род

Хлеб- мужской род

 1. Составьте словосочетания.

молодой  человек,

белая молоко,

высокий парень,

жёлтое яблоко,

глупый человек,

большое дом,

красные карандаш,

холодная зима,

голубое книга,

красивая женщина,

вишнёвое платье,

коричневые волсы,

самый любимый мыльтфильмы

 1. Выбрать предлог и вставить

Птицы (в,на) в клетке

Листики (на,в) на ветке

Кошка (на,под) под столом

Садик (на,за) за углом

Книжка (У,с) у подруги

Песенка (о,за) о друге

Заяц (без, с) без хвоста,

Устный счёт (до,за) до ста.

 1. Вставить предлоги.

Стал Вова собираться в школу. Но где же ручка? Заглянул под стол – нет её. И на столе тоже нет. И над столом её нет. Так где же ручка?

А ручка спокойно лежала в пенале и думала :«Вот растеряха! Забыл, что ещё вчера положил меня в пенал!»

 1. Распределите существительные на три группы:

1) существительные, имеющие две формы числа;

2) существительные, которые употребляются только в единственном числе;

3) существительные, которые употребляются только в форме множественного числа.

Футболка, доброта, ножницы, жмурки, сахар, газета, парта, ворота, молоко, каникулы, весы, ночь, нежность, облако, пингвин.

Футболкадобротаножницы
газетасахаржмурки
партамолококаникулы
воротанежностьвесы
ночь
облако
пингвин
 1. Пишите существительные во множественном числе:

Аптека-аптеки, салат-салаты,нож-ножи, стул-стулья, врач-врачи, шкаф-шкафы, телефон-телефоны, лекция-лекции, море-моря, буква-буквы, город-города, библиотека-библиотеки, платье-платья, журнал-жирналы, здание-здания, бабушка-бабушки, друг-друзья, брат-братья, кресло-кресла, человек-люди, цифра-цифры, ресторан- рестораны, ребёнок-дети дерево-деревья,

 1. напиши 10 слов которые употребляются только в единственном числе

Смех, ,молоко, гордость, чистота, железо , старость, темнота,гнев, железо,мед,сахар, гордость.

 1. напиши 10 слов которые употребляются только во множественном числе

Брюки, хлопоты, каникулы, ножницы, часы, люди,очки, шахматы, шашки, выборы, .

Categories
Uncategorized

Թեսթ 9

  Դավթի կյանքը գրեթե հրաշալի էր. նա իրենց բակում շատ ընկերներ ուներ, որոնց հետ ամեն օր,  դասերից հետո, գնում էր գնդակ խաղալու: Միայն թե Դավիթը մի մեծ խն□իր ուներ. դա նրա փոքր քույրն էր` Լիլին: Լիլին ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որ Դավթին ու նրա ընկերներին բոլորովին դուր չի գալիս, որ ինքը միշտ նրանց հետ (լինել): Հենց տղաները դուրս էին գալիս բակ, Լիլին իր փոքրիկ ոտիկներով վազում էր նրանց մոտ և ուրախ-ուրախ ցատկոտելով` ասում.

  – Ես եկա˜…

  Բոլորը հոգոց էին հանում: Իրականում աղջիկը առանձնապես նեղություն չէր տալիս նրանց. շատախոս չէր, չէր նվնվում, չէր խառնվում նրանց խաղերին: Ճիշտն ասած, շատ բան չէր էլ կարող անել: Այնքան փոքրիկ էր, որ ո´չ կարող էր գնդակ խաղալ, ո´չ ծառերը մագլցել. միայն իր սև աչիկներով լուրջ նայում էր տղաներին, և ուր նրանք գնում էին, ինքն էլ նրանց հետևից գնում էր:

  Դավիթը փոր□ում էր մորը համոզել որ Լիլիին թույլ չտա իրենց հետևից գալ:

  – Ինչո՞ւ պիտի իմ քույրը միշտ մեզ հետ լինի,- հարցնում էր նա,- ինչո՞ւ Արմենի քույրը չի գալիս, Հակոբի քույրը չի գալիս:

  Մայրը ծիծաղում էր.

  – Արմենի քույրը ըն□ամենը վեց ամսական է, Հակոբը ընդհանրապես քույր չունի… Քո բա□տն այդ հարցում չի բերել:

  Մի օր Դավիթը ուզում էր տղաների հետ գնդակ խաղալ: Սկզբում նրանք մի ծանր գնդակ ունեին: Բայց մի անգամ այդ գնդակը Սարգիս քեռու պատուհանը կոտրեց: Ի˜նչ պատմության մեջ ընկան: Գնդակն էլ այլևս հետ (չստանալ): Հիմա արդեն թեթև գնդակով էին խաղում: Այդ օրը տղաները դեռ նոր էին դուրս եկել, երբ Լիլին սովորականի պես վազեց նրանց մոտ ու ասաց.

  – Ես եկա˜…

  Տղաները, ինչպես միշտ, ձևացրին, թե նրան չեն նկատում: Նրանք սկսեցին խաղալ: Տղաներից մեկը այնպես ուժգին հարվածեց գնդակին, որ այն այս անգամ էլ (ընկնել) Սարգիս քեռու բակը: Նրանք վազելով մոտեցան ցանկապատին և տեսան գնդակը խոտերի մեջ` այնքան հեռու, որ ձեռք չէր հասնի: Հակոբը փորձեց անցնել ցանկապատի ճաղերի արանքով, բայց չկարողացավ:

  – Ես չեմ կարող անցնել,- հուսահատ ասաց նա,- ցանկապատը շատ խիտ է: Եվ մեզանից ոչ մեկը չի կարող:

  Իրավիճակն անելանելի էր բոլորից շատ Դավիթն էր տխրել:

  – Այս ամենը Լիլիի պատճառով եղավ,- ասաց նա,- Տիգրանը այդքան ուժեղ խփեց գնդակին, որովհետև Լիլիի վրա էր բարկացել:

  – Մի նայե´ք Լիլիին, տեսեք, թե նա ինչ փոքրիկ է,- ասաց Արմենը, – Լիլի´, այստե´ղ արի:

  Լիլին վազելով եկավ.

  – Ես եկա˜…

  Հեշտությամբ մտնելով ճաղերի արանքից` Լիլին դուրս բերեց գնդակը ու հանձնեց հիացած տղաներին: Դավիթը հպարտությամբ նայում էր նրան, հետո ասաց.

  – Ես քեզ գնդակ խաղալ (սովորեցնել):

     1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝                  

         լրացնելով բաց թողած տառերը:
        ______խնդիր_______

         _______փորձում_________

        _________ընդամենը___________

        _________բանտն__________

2.Ի՞նչ է նշանակում մագլցել  բառը:

  ա/արագ վազել

  բ/ծառեր տնկել

  գ/ճյուղերը կոտրել

  դ/բռնելով բարձրանալ

       3.Դուրս  գրիր  տեքստում  ընդգծված  բառերը ̀  դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները

____հրաշալի _____                  _____հիանալի_____

___ ցատկոտելով___                  _____թռչկոտել_____

___ուժգին ____                  ______Սաստիկ____

___բարկանալ____                  _____Վրդովվել______

       4.Տրված  բառերից  որի՞  դիմաց  է սխալ  նշված  նրա  տեսակը.

         ա/ պատմություն  –  ածանցավոր

          բ/ շատախոս – բարդ

          գ/ սովորական –  ածանցավոր

          դ/ փոքրիկ – պարզ, սա ածանցավոր է։

      5.Տրված բառերից  յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ի՞նչ խոսքի մաս է: Ո՞ր

տարբերակում է սխալ նշված:

ա/իրավիճակ – ածական, սա գգոյական է։

       բ/պատուհան – գոյական

       գ/որովհետև – շաղկապ

        դ/վեց – թվական

       6.Տեքստից  դուրս  գրիր եզակի  թվով  գործածված  չորս  գոյական:

         _________________                ____________________

         _________________                ____________________

         _________________               _____________________

         _________________               _____________________

7.Տեքստից  դու´րս գրիր փակագծերի  մեջ  դրված բայերը և  համապատասխանեցրու´  տեքստին.

         _________________                ____________________

         _________________                ____________________

         _________________               _____________________

         _________________               _____________________

 8.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական.

          Բայց մի անգամ այդ գնդակը Սարգիս քեռու պատուհանը կոտրեց:

ա/գնդակը

բ/Սարգիս

գ/քեռու

դ/պատուհանը

       9.Վերականգնի´ր «քանդված» առած-ասացվածքները:

Գիտունի հետ քար քաշիր,               սուտը աշխարհը կքանդի

Լեզուն չլիներ,                                      խրատն ինչ կանի չարին

Անձրևն ինչ կանի քարին,                  ագռավները աչքերը կհանեին

Մինչև ճիշտը գա,                                 անգետի հետ փլավ մի կեր

10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ դի՛ր բաց թողած կետադրական նշանը:

 11.Տեքստում Լիլիին նկարագրող արտահայտությունները գտի՛ր:

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

 12.Ո՞րն էր Դավթի հիմնական խնդիրը.

ա/հարևանը գնդակը հետ չէր տալիս:

բ/քույրն ամեն տեղ ուզում էր նրա հետ գնալ:

գ/ընկերը կորցրել էր Դավթի միակ գնդակը:

դ/մայրը բարկանում էր, երբ ինքը քրոջ հետ կոպիտ էր վարվում:

        13. Ուշադի՛ր կարդա տեքստի երկխոսությունները և պատասխանի՛ր տրված հարցերին.

            ա.Ի՞նչ է պատասխանում մայրը տղայի հարցին.

 1. Նրա ընկերներից ոչ մեկը քույր չունի:
 2. Ընկերների մայրերը աղջիկներին թույլ չեն տալիս բակ դուրս գալ:
 3. Նրանցից մեկը քույր չունի, իսկ մյուսինը դեռ շատ փոքր է:
 4. Լիլին իրենց բոլորովին չի խանգարում, չի նվնվում:

            բ.  Ըստ Դավթի՝ ինչո՞վ էր մեղավոր Լիլին, որ գնդակը հարևանի բակն էր ընկել:

                 Տեքստից   ճիշտ պատասխանը դու՛րս գրիր:

         ________________________________________________________________________

         ________________________________________________________________________

             14.Ինչո՞վ օգնեց փոքրիկ աղջիկը տղաներին:

              _______________________________________________________________________

              _______________________________________________________________________

            15. Ինչի՞ց ես  իմանում, որ եղբոր վերաբերմունքը Լիլիի  նկատմամբ փոխվեց:

              _______________________________________________________________________

              _______________________________________________________________________

Categories
Uncategorized

Համերգ

Համերգ

Վտակը ժայռից ներքև է թռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճչում,
Ճչում անհանգիստ, փրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձայնով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալիս ջրի աղմուկին։

Այնինչ բնության զվարթ համերգի
Ունկնդիրն անխոս, հավիտենական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մռայլ մըտքի
Ետևից ընկած՝ լսում է նրան։

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր և սովորիր:

Վտակ-Ջրի բնական բարակ հոսանք

Հավիտենական-Մշտնջենական, սկիզբ և վերջ չունեցող, անսկիզբ

Մտախոհ-Մտածմունքների մեջ սուզված

Ժիր-Աշխույժ, կենսախինդ, կայառ

Ունկնդիր-Որևէ բան խոսողի ունկնդրող՝ լսող (մարդ)

2. Ինչո՞ւ  է բանաստեղծությունը կոչվում «Համերգ»:

Բանաստեղծությունը կոչվում է «Համերգ», քանի որ Վտակը և Անտառը միանում են իրար և բնության մեջ բնական երաժշտություն են ստեղծում, և այդպես դառնում է համերգ, որին ոււնկնդրում է ժայռը։Բանաստեղծության մեջ ի՞նչն է ավելի շատ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը:

3. Բանաստեղծության մեջ ի՞նչն է ավելի շատ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը:

Նախադասության մեջ շատը ձայն էր։

4. Ո՞ր քառատողը քեզ ավելի շատ դուր եկավ, ինչո՞ւ:

Ինչպես ծերունին, ձայնով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալիս ջրի աղմուկին։

Ինձ դու եկավ այն մասը թե ինչպես է ծերունին արձագանքում թոռնիկին։

բայ-թռչել, լսել, ետևից։

գոյական-վտակ, ծերունի, արձագանք, Ժայռ,  բնություն, աղմուկ, քար, փրփուր։

ածական-անհանգիստ։

Categories
Մայթենի

Եթե կարողանայի փոխել

Եթե ես կարողանայ փոխել չար մարդկանց ովքեր գողանում են երեխաներին ես աշխար կփոխեյ կդարցնեյ լավը երեխաները կլինեյն իրենց ծնողների հետ կլինեյն երջանիկ։Իսկ որ այդ մարդու երեխանին գողանայն նա կհասկանար որ չի կարելի գողանալ երեխաներին քանի որ նա երեխանյի ծնող է։Օրինակ ես իմ ընտանիքի հետ եմ ու շատ երջանիկ եմ։

Իսկ եթե ձեր երեխաներին գողանայն դունք նորից կգողանայք երեխաներին։