Categories
Մաթեմաթիկա

Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգումս դիտեք այս հղումով՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYMQhJOnOSEG5ZF6I4hY6Ex_2de4YhRR8ZUXU0ub8G-zNIFA/viewscore?viewscore=AE0zAgBagi7mWeCJVjhxXMFmtezl1vUWc7qqOc452g7HXL9XGTFIUcCMJ0GQdVTQhI-i53Q

Categories
Մաթեմաթիկա

Սիրելի սովորող, այսօրվա քո աշխատանքը սա է։

1․Մեր այգում կա 120 ծառ, որոնցից 30 հատը նռենի է, իսկ 40 հատը  թզենի, մնացածը խնձորենի։ Քանի՞ խնձորենի կա այգում։

լուծում

1)30+40=70

2)120-70=50

ՊԱՏ՛,50խնձորենի

 
2. Ուսումնական ճամփորդության ժամանակ 24 հոգանոց սովորողների   խմբի ուղիղ կեսը զբաղվեց տեղանքի մաքրությամբ: Մնացածի կեսը   տեղանքի բուսականությունն ուսումնասիրեց: Մյուս սովորողները   լուսանկարեցին ընկերներին: Քանի՞ սովորող զբաղվեց
լուսանկարչությամբ:

1)24:2=12

2)24-12=12

3)12:2=6

4)12-6=6
3.Նավահանգստում կա 5 շոգենավ: Նրանք գտնվում են մեկը մյուսից 3  կմ հեռավորության վրա: Որքա՞ն է առաջին և հինգերորդ շոգենավերի   միջև եղած հեռավորությունը:

լուծում

1)3×4=12կմ

4․Աշոտի մտապահած թիվը ստանալու համար պետք է  2017 թվի միավորը  փոխարինենք  նրա հազարավորի եռապատիկի և   տասնավորի կրկնապատիկի   գումարով։

1)2×3=6

2)1×2=2

3)6+2=8

5․Սոնայի  մտապահած թիվը զույգ երկնիշ թիվ է։ Այն մեծ է 7-ի ութնապատիկից, սակայն փոքր է 6-ի տասնապատիկից։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։

7×8=56

6×10=60

56<58<

6․Շենքի յուրաքանչյուր հարկի  բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ  բարձրության վրա է գտնվում։

7. Արսենը Նարեին առաջարկեց մտապահել որևէ երկնիշ թիվ, այդ  թվին ձախից կցագրել 5, այնուհետև ստացված թվից հանել   մտապահված թիվը։ Արդյունքը Արսենին պարզ էր։ Ո՞րն էր
արդյունքը։

523-23=500
Դա ճիշշտե ցանկացած երկնիշ թվի միջոցով։
8. Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ   է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է   պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար:

լուծում

700:10=70

70×8=560
9.Պահեստում կար 500 կգ ալյուր: Դրանից 3-ական կիլոգրամ լցրեցին  80 հատ տոպրակների մեջ և տարան խանութ: Քանի՞ կիլոգրամ   ալյուր մնաց պահեստում:

10․Հայկը ձմերուկի համար վճարել է 1400 դրամ, իսկ սեխի համար` 2 անգամ պակաս: Հայկը որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:
11. Լուսինեն գնդակի համար վճարել է 1000 դրամ, իսկ պարանի համար 2  անգամ պակաս: Լուսինեն որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:
12. Անին 6 տարեկան է: Մայրիկը 5 անգամ մեծ է Անիից: Քանի՞ տարով է    մայրիկը մեծ Անիից:
13. Արմենը 8 տարեկան է: Տատիկը 7 անգամ մեծ է Արմենից: Քանի՞ տարով է   տատիկը մեծ Արմենից:
14. Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կգ շաքարավազից 2- ական   կիլոգրամ լցրեց 180 տոպրակների մեջ և ուղղարկեց խանութ։ Որքա՞ն   շաքարավազ մնաց պահեստում։
15. Վարպետը 300լ խաղողի հյութից լցրեց 2 լ տարողությամբ 75 շիշ։
Մնացած հյութը նա լցրեց 3 լիտրանոց շշերի մեջ։ Քանի՞ 3 լիտրանոց շիշ  օգտագործեց նա։

Categories
Uncategorized

Փաթիլի հետ խաղացող Արևը

Մի անգամ աշնանը Արևը գեղեցիկ շողում էր: Եվ երբ  եկավ ձմեռը, գեղեցիկ փաթիլները  ընկան երկնքից: Մի փաթիլը շատ գեղեցիկ էր: Իսկ նրա անունը  Էվանժելինա էր:Ինքը մարդկանց շատ էր սիրում և շուտ ընկերանում էր: Նա իմ հետ էլ ընկերացավ և մենք ամեն օր դուրս էինք գալիս ձնեմարդ պատրաստելու:Մենք ընկերներ էինք դարձել: Բայց հենց եկավ գարունը, նա հալվեց ու մենք էլ իրար չտեսանք: Շատ ամիսներ անց էլի եկավ ձմեռը, բայց ինքը չեկավ: Բայց ես սպասում եմ իմ Էվանժելինային:Եվ վերջապես 2 տարի անց նա  վերադարձավ և մենք էլի սկսեցինք խաղալ միասին:

Categories
Uncategorized

Փաթիլի հետ խաղացող Արևը

Մի անգամ աշնանը Արևը գեղեցիկ շողում էր: Եվ երբ  եկավ ձմեռը, գեղեցիկ փաթիլները  ընկան երկնքից: Մի փաթիլը շատ գեղեցիկ էր: Իսկ նրա անունը  Էվանժելինա էր:Ինքը մարդկանց շատ էր սիրում և շուտ ընկերանում էր: Նա իմ հետ էլ ընկերացավ և մենք ամեն օր դուրս էինք գալիս ձնեմարդ պատրաստելու:Մենք ընկերներ էինք դարձել: Բայց հենց եկավ գարունը, նա հալվեց ու մենք էլ իրար չտեսանք: Շատ ամիսներ անց էլի եկավ ձմեռը, բայց ինքը չեկավ: Բայց ես սպասում եմ իմ Էվանժելինային:Եվ վերջապես 2 տարի անց նա  վերադարձավ և մենք էլի սկսեցինք խաղալ միասին:

Categories
Uncategorized

Իմ Մասին

                                                                 

Իմ անունը Անի է։ Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Ես սիրում եմ ազատ ժամանց անցկացնել ընկերներիս հետ, սիրում եմ խաղալ նրանց հետ և զվարճանալ։ Շատ եմ սիրում պարել․ կարող եմ ամբողջ օրը պարել և ուրախանալ։ Սիրում եմ նկարել խաղալ եղբորս հետ։Ես ապրում եմ Բ4-ում ինձ այնտեղ բոլորը ճանաչում են։

Categories
Uncategorized

My First Blog Post

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

Categories
Uncategorized

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.