Categories
Բնագիտություն

Մայր դպրոցի լաբորատորիայում

Քանի որ ես ներկա չեմ եղել և չգիտեմ՝ ոնց են անցկացրել այդ օրը, ես նայեցի այս վիդիոն և հասկացա, որ այնտեղ քիմիական հավես բաներ են տեղի ունեցել և ես կառաջարկեմ, որ դուք էլ դիտեք այս տեսանյութը, քանի որ շատ հետաքրքիր է, և դուք կտեսնեք, թե ինչպես են միջին դպրոցի սովորողները փորձեր կատարոմ և ներկայացնում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s