Categories
Մայթենի

Եթե կարողանայի փոխել

Եթե ես կարողանայ փոխել չար մարդկանց ովքեր գողանում են երեխաներին ես աշխար կփոխեյ կդարցնեյ լավը երեխաները կլինեյն իրենց ծնողների հետ կլինեյն երջանիկ։Իսկ որ այդ մարդու երեխանին գողանայն նա կհասկանար որ չի կարելի գողանալ երեխաներին քանի որ նա երեխանյի ծնող է։Օրինակ ես իմ ընտանիքի հետ եմ ու շատ երջանիկ եմ։

Իսկ եթե ձեր երեխաներին գողանայն դունք նորից կգողանայք երեխաներին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s