Categories
Uncategorized

Իմ Ինքնակենսագրությունը

Ես Անին եմ՝ Ալեքսանյաների ընտանիքից։ Ես 9-ը տարեկան եմ։ Ունեմ մի քույր և մի եղբայր։ Ծնվել եմ 2010-թի Հուլիսի 5-ին։Մայրիկս անգլերենի ուսուցչուհի է, իսկ հայրիկս աշխատում է բանկում։Քույրիկս ուսանող է, իսկ ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի 4-դասարանում։ Ազատ ժամանակս սիրում եմ գնալ տատիկիս տուն կամ էլ խաղալ ընկերներիս հետ։Իսկ դպրոցում իմ ամենա մոտիկ ընկերը Դավիթ Մուրադյան է այսքանը կհանդիպենք հաջորդ անգամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s